You are here!!

Felhasználási és adatkezelési feltételek

Weboldalt illető jogok, szellemi tulajdon

1. A www.activia.hu weboldalakon található tartalom a Danone Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 210.) szellemi tulajdona.

A Danone Kft. fenntart minden, a www.activia.hu weboldalakon közzétett tartalom bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

2. A tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra stb.) feldolgozása és értékesítése. A látogató lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A www.activia.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá a Danone Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan formában is.

3. A www.activia.hu weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a www.activia.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a www.activia.hu-ra való hivatkozást minden publikálásnál pontosan és jól láthatóan feltünteti.

4. Az activia.hu domain név, az Activia, valamint a Danone név szerzői jogi és védjegyjogi védelmet élvez, felhasználása – a weboldalra, termékre vagy a Danone Kft-re való hivatkozás kivételével – kizárólag a tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Danone Kft-t az oldalon elhelyezett linkekkel elérhető, a Danone Kft. üzemeltetési körén kívül eső oldalak tartalmáért, az oldalakon elhelyezett információk hitelességéért semmiféle felelősség nem terheli.

5. A Danone Kft. fenntartja magának a www.activia.hu weboldalon közzétett adatok, információk, felhasználási és adatkezelési feltételek módosításának jogát.

Adatkezelési feltételek

1. A Danone Kft. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait. A Danone Kft. kizárólag abban az esetben tárolja személyes adatait (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) amennyiben Ön azt önként adta meg. A Danone Kft. kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására.

Amennyiben Ön feliratkozik a weboldalon keresztül az Activia Hírlevélre, úgy teljes nevét és érvényes e-mail címét kell megadnia a regisztrációs adatlapon, melynek beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Danone Kft. felhasználja arra, hogy termékeiről, aktuális promócióiról elektronikus levélben – hozzájárulása visszavonásáig – tájékoztassa (direkt marketing célú adatkezelés). Az adatszolgáltatás önkéntes, adatainak gyűjtését és feldolgozását a Danone Kft. mint adatkezelő által megbízott következő adatfeldolgozók végzik: fps webügynökség Kft. (székhelye: 3526 Miskolc, Arany János tér 1/A A/5) és a Core Digital Kft. (2051 Biatorbágy, Kossuth Lajos utca 10.). A kezelt adatok az itt megjelölt adatfeldolgozókon kívüli harmadik személyek részére átadásra általában nem kerülnek, kizárólag olyan esetben, amennyiben a Danone Kft. által szervezett bármely marketing promóció, nyereményjáték vagy ajándéksorsolás (a Továbbiakban együtt: Játék) játékszabályzata ettől eltérően rendelkezik. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el az aktuális játékszabályzat adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit is!

Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem kíván hozzájárulni, erről bármikor jogosult levélben (postacím: 1394 Budapest, Pf. 377.), vagy e-mailben (e-mail cím: danoneinfo@danone.hu) értesíteni a Danone Kft-t melynek alapján adatait az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nyilvántartásunkból töröljük. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben adatainak törlését vagy zárolását bármely aktuális Játékunk játékszabályzatának időtartama alatt kéri, az az aktuális Játékból való kizárást is jelenti, kivéve, ha pontosan megjelöli, hogy csak a direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulását kívánja visszavonni, azaz leiratkozik a Hírlevélről. Amennyiben Ön csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Danone Kft. az aktuális Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. A Danone Kft. mint adatkezelő az Ön által megadott személyes adatok kezelése során különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott szabályok alapján jár el, valamint betartja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit is.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi Jogszabályokban meghatározott valamennyi jogosultság, ide értve különösen a személyes adatai megismerésének, módosításának, zárolásának vagy töröltetésének jogát és valamennyi jogérvényesítési igényt is. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: 1394 Budapest, Pf. 377, e-mail: danoneinfo@danone.hu A Danone Kft. adatkezelői regisztrációs száma: NAIH-75742/2014.

2. A Danone Kft. fenntartja a jogot a fogyasztóktól hozzá beérkezett írásbeli vagy elektronikus levelek (e-mail) tartalmának részleges vagy teljes közlésére - részleges közlés esetén az eredeti tartalom integritásának sérelme nélkül -, kivéve azt az esetet, amennyiben a levél írója a felhasználást kifejezetten megtiltja. A névvel, címmel ellátott levél elküldésével illetve elektronikus levelezés igénybevétele esetén az e-mail beküldésével Ön ellenérték nélkül hozzájárul ahhoz, hogy önkéntesen megadott személyes adatait - személynév esetén kizárólag annak kezdőbetűi, lakcím esetén pedig csak a helységnév feltüntetése, illetve elektronikus levél esetén a beküldő által megadott, személyazonosításra nem alkalmas felhasználónév közzététele mellett - a Danone Kft. hivatalos weboldalain a fogyasztói vélemények között közzétegye illetve azokat - ugyanilyen formában - marketing célokra a továbbiakban szabadon felhasználja.

3. Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a böngésző ill. az operációs rendszer típusa), melyeket kizárólag arra használunk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük és megismerjük a honlapot felkereső felhasználóink látogatási szokásait. Az így nyert adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra a Danone Kft. nem használja fel.

4. Tekintve, hogy az interneten nyílt csatornákon áramlanak az információk, technológiailag teljes mértékben nem zárható ki, hogy az adatok elküldésének pillanatában az adatkezelőn kívüli személyek ne juthassak hozzá a regisztrált felhasználó egyedi azonosítójához és jelszavához. Ezt a jogsértő magatartást a Danone Kft. teljes mértékben kizárni nem tudja. Az adatbiztonság megteremtése érdekében a személyes adatokat a Magyar Telekom szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, szerveren tároljuk.

Weboldal tartalom

A Danone Kft. az Activia weboldal szerkesztése során mindenkor a tőle elvárható gondossággal jár el, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a weboldalról elérhető Activia Rovatok cikkeinek tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az azokban szereplő tájékoztatások pontosságáért, helytállóságáért vagy teljességéért és az ezekre visszavezethető közvetlen vagy közvetett károkért a Danone Kft. nem felel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bármely döntése meghozatala előtt - a weboldal használatán túl - konzultáljon megfelelő szakértővel, mivel a weboldalon közölt információk felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

Cookie-k (sütik) használata a weboldalon

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.